Utbildningar


Varje utbildning inleds med en nivåkontroll av kursdeltagarens kunskaper och kartläggning av arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Detta för att kunna inrikta utbildningen mot arbetsområden där behoven av personalrekrytering är störst. Detta sker i samråd med kursdeltagare - utbildare - arbetsgivare - arbetsförmedling.

LIFTUTBILDNINGAR

- sker enligt LLP & SS-ISO 18878:2004, falskyddsutbildning vid arbete från mobil arbetsplattform ingår. Utbildningar vi tillhandahåller ges genom MA-systems som har tagit över utbildningsdelen och register från Atlet/Unicarrier

TRAVERS- KRAN- OCH SÄKRA LYFT

- Utbildning för användare av travers och pelarkran. Kursen följer läroplan enligt europastandarden för kranförare och är inriktad på säker användning samt olika typer av lastkopplingar-säkra lyft. Dag 1 teori med avslutande teoriprov. Uppkörning i anslutning till teorin, alternativt följande dag (kan ske på valfri plats och tid efter överrenskommelse). Säkra lyft igår i utbildningen

TRUCKUTBILDNING

- enligt tlp 10. A-/B- utbildning 1-2 dagar (del av teori kan genomföras som e-lerning), C- (hjullastare ind. hantering, sidlastare) tilläggsutbildning till B-truck 1 dag, och D-truckar enligt överrenskommelse

SVETSCERTIFIERING ENLIGT SS-EN ISO9606

Genomförs i samarbete med KIWA, TRK och AFRY hos HTWT.  Normalt sett så finns tillgång till lokalen dagen innan själva provningsdagen för träning. Bokning sker via mail eller telefon. Procedurprovningar och certifiering ute på företget efter överenskommelse.
​​​​​​​

HETA ARBETEN

- Planeras i samarbete med Brandskyddsföreningen. Information om lediga platser vid varje tillfälle finns på brandskyddsforeningen.se Vid grupper på 6-10 personer kan extra kurser anordnas. Planerade tillfällen i Värmland: Se brandskyddsföreningens hemsida.

Hör av dig!


Utbildningsansvarig
Mikael Björkholtz

Mobil +4657013210       
E-post mikael@htwt.se


HIGH TECH WELDING TEAM AB

Verkstadsgatan 9
671 34 Arvika
Hitta hit

Telefon vxl/kontor
+46 570 132 10
E-post info@htwt.se