Utbildningar


Varje utbildning inleds med en nivåkontroll av kursdeltagarens kunskaper och kartläggning av arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Detta för att kunna inrikta utbildningen mot arbetsområden där behoven av personalrekrytering är störst. Detta sker i samråd med kursdeltagare - utbildare - arbetsgivare - arbetsförmedling.

 

Skyliftutbildning 

Enligt LLP & SS-ISO 18878:2004, falskyddsutbildning vid arbete från mobil arbetsplattform ingår.
Planerade utbildningar:  efter överrenskommelse

Kontakta oss för intresseanmälan eller andra tillfällenTraversutbildning 

Planerade utbildningar: enligt överrenskommelse

Dag 1 teori med avslutande teoriprov. Uppkörning i anslutning till teorin, alternativt följande dag (kan ske på valfri plats och tid efter överrenskommelse). Säkra lyft igår i utbildningen

Kontakta oss för andra tillfällen och intresseanmälanTruckutbildning 

Enligt tlp 10
Planerade utbildningar A- och B- truck (motviktstruck): enligt överrenskommelse

C- (hjullastare ind. hantering) och D-truckar enligt överrenskommelse

Kontakta oss för andra tillfällen och intresseanmälanSvetsarprövningar 

Certifiering enligt SS-EN 287 och SS-EN ISO9606
Genomförs i samarbete med FORCE Technology hos HTWT på Fredagar 

Planerade tillfällen 2014 är i stor utsträckning fullbokade för våren. Extra tillfällen efter överrenskommelse.

Kontakta oss för att boka plats.
Procedurprovningar och certifiering ute på företget efter överenskommelse.

Nyheter: Certifiering enligt 287-1:2011 som ersätter 287-1:2004 skiljer sig bl.a. genom att det måste läggas ett tilläggsprov för giltighet på kälfog.SSG Entré 

Internetbaserad utbildning
Planerade utbildningar: Studiestöd för privatpersoner efter överrenskommelse Heta arbeten 

Planeras i samarbete med Brandskyddsföreningen.
Information om lediga platser vid varje tillfälle finns på brandskyddsforeningen.se
Vid grupper på 6-10 personer kan extra kurser anordnas.
Planerade tillfällen i Arvika: Se brandskyddsföreningens hemsidaHILTI bultpistolsutbildning 

Planerade utbildningar: efter överrenskommelse